Vi jobber med å komplettere oversikten over våre fasiliteter. Ta kontakt for informasjon.

Flerbruksbygget:

Storsalen

Opptil 600 personer

Gårdskafeen

30 – 300 personer

Møterom Høyloftet

10-200 personer

Auditoriet Åsen

51 personer

Møterom Stua

30 personer

Møterom Stallen

30 personer

Grupperom Eldhuset

6 personer

Kulturverkstedet

20 personer

Loungeområde Utsikten

20 personer

Grupperom Gavelen

5 personer

Aktivitetskjøkken

10 personer

Beliggende i andre bygg

Pavilijongen

100 personer

Drengestua

30 personer

Møterom Låven

6 personer

Øvrige fasiliteter

Fotballbanen

Gresssletta

Gapahuken

Hovedhuset

Ridehallen

Låven

Ponnistallen